• 100% sản phẩm có bản quyền
  • Giao hàng toàn quốc
  • 30 ngày miễn phí đổi trả
×

Đường Lối Tranh Thủ Sự Giúp Đỡ Quốc Tế Của Đảng Giai Đoạn 1965 - 1975

Tác giả/ Dịch giả: Hoàng Đức Thịnh

Loại bìa: Bìa mềm

Nhà Xuất Bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Nhà Cung Cấp: Trung tâm Phát hành NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật

SKU: 9786045719619


69.000 ₫


Sản phẩm hết hàng

Số lượng tồn kho không đủ. Vui lòng liên hệ hotline nếu quý khách có nhu cầu mua hàng với số lượng lớn hơn

Thông tin chi tiết

Đường Lối Tranh Thủ Sự Giúp Đỡ Quốc Tế Của Đảng Giai Đoạn 1965-1975

Cuốn sách tập trung làm rõ nguồn gốc, cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành quan điểm của Đảng về vấn đề tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế; mục tiêu, phương hướng, nội dung, đối tượng mà hoạt động tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế hướng tới, đồng thời chỉ ra phương châm và yêu cầu của hoạt động tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, tác giả nêu bật được các biện pháp chỉ đạo cơ bản của Đảng ta nhằm giành được sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế; phác hoạ toàn cảnh phong trào quốc tế ủng hộ và giúp đỡ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Thông qua đánh giá về những thành công và hạn chế trong quá trình tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế của Đảng, tác giả đã chỉ ra nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thông tin sản phẩm

Tác giả/ Dịch giả Hoàng Đức Thịnh
Trọng lượng 500g
Loại bìa Bìa mềm
Kích thước 15 x 21 cm
Nhà Xuất Bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Số trang 268
Nhà Cung Cấp Trung tâm Phát hành NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật

Có thể bạn quan tâm