• 100% sản phẩm có bản quyền
  • Giao hàng toàn quốc
  • 30 ngày miễn phí đổi trả
×

ADCBook Phiên bản hệ thống 13.0

Thông tin về ADCBook instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Điểm bán lẻ
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
ADC Access
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
ADC Blog (Tin tức, hỏi đáp)
ADC blog, bao gồm phần tin tức, hỏi đáp ở site cũ và blog viết mới sau này
ADC E Invoice
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
ADC e-Commerce
ADC e-Commerce
ADC Google Map
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
ADC Group
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
ADC Invoice
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
ADC Marketing
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
ADC PoS
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
ADC Product
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
ADC Purchase
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
ADC Report
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
ADC - Bán lẻ
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
ADC Stock
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
adc_website
Short (1 phrase/line) summary of the module's purpose, used as subtitle on modules listing or apps.openerp.com
adc_website_seo
Short (1 phrase/line) summary of the module's purpose, used as subtitle on modules listing or apps.openerp.com
ADC Wizard
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Database auto-backup custom
Automated backups
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Open PDF Reports and PDF Attachments in Browser
Open PDF Reports and PDF Attachments in Browser
Send OTP (by Entrust)
Module gửi tin nhắn
Entrust Custom Fields
(TT) Entrust Consulting (TT)
Log Schedule
Tùy chọn log schedule xuống DB hoặc ra file log
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Row Number in tree/list view
Show row number in tree/list view.
big_import
Module import các file dữ liệu lớn
Popup Message
Custom Success, warnings, alert message box wizard
Đồng bộ dữ liệu từ MSSQL và MYSQL
(TT)☞ Entrust Consulting (TT)
ADC Sync Img data
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Thanh Long Wizard
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức

Installed Localizations / Account Charts

Kế toán Việt Nam